is toegevoegd aan uw favorieten.

De werkzaamheden van den Topografische Dienst in de Westerafdeeling van Borneo (1886-1895)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 87,—

| Coördinaten in de H tfi

Mercator projectie , „ . . . , .

j boven Toelichtingen.

zee

X. Y. ,

+ 110110 - 205995 3 M. Steenen pilaar voor de woning

van den Fanembah m van Matau on drn linkeroever der Soengai Këtapang.

+ 151454 - 180087 10 M. Steeën pilaar op den rechter¬

oever der Soeng ii Pawan, in de Male sche kampoeng Moeara Kajoeng tegenover de moiid ng der Soengai Kajoeng (8).

+ 164932 - 146062 15 M. Steenen pilaar op den rechter

oever der Soengai Pawan, nabij de monding der Soengai Laoei(9).

+ 164771 — 106696 28 M. Steenen pilaar op den rechter¬

oever der Soengai Laoer, in de Maleische kampoeng Rijam Boenoet.

+ 191679 — 128493 20 M. Steenen pilaar op den rechter¬

oever der Soengai Pawan, plaats van samenvlot iïug der Soengai Këiijau met de Soengii Bij i (ontstaan van de Soengai Pawan).

+ 175506 — 169060 12 M. Houten paal gemerkt A. S. in

de Maleische kampotng Nangah Tajap, op den rechteroever der Soengai Taj <p, nabij de samenvloeiing van de Soengai Tajap met de Soengai Kajoeng.

+ 181266 — 176621 15 M. Steenen pilaar in de Dajaksche

kampoeng Bëtënong, op den linkeroever der Soengai Dëmit(linkerzijvier der Soengai Kajoeng).

+ 310765 + 37924 31 M. Steenen pilaar op den rechter¬

oever der Soengai Kapoeas, in de kampoeng Pëmboenoeh, noordwestwaarts van de monding der Soengai Silat.