is toegevoegd aan uw favorieten.

Mademoiselle de Chavise

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

117

klemtrjes in een pension te Nice wilt gaan, heb ik wel een adres voor u. Het is bij madame Magnard in de rue St. Francois de Paule; een allerliefst mensch, die veel van kinderen houdt. Ze heeft twee dochters van achttien en twintig jaar en is weduwe. Ik ben heusch büj dat ik haar wat bevoordeelen kan, zoodoende Ze heeft t noodig, en u en gevolg zult meteen goed af zijn.»

»Natuurhjk gaan wij naar een dame door u gerecommandeerd. Ik ben blij dat we dit adres hébben. Want m een hotel voelen Laure en ik ons toch niet op ons gemak.»

»Madame Magnard was een van mgn paroissiennes, toen ik in Nice werkzaam was, jaren geleden, onder een curé> die al lang dood is nu. Zü is van zichzelf een de Ryons de LigneroUes, een prachtige naam, maar daar heeft men niets aan zonder geld. Toen ik haar kende was zü een soort van gezelschapsdame bü zekere gravin de Marceau, een dame van uiterst royalistische gevoelens en heel bigotte, die niet naar onze Kerk wilde, omdat zü den curé en mezelf verdacht van repubbkeinsche gevoelens. En wü hielden er geen van beiden een poütieke opinie op na, wü hadden alleen het vaderland bef met eerbied voor de over ons gestelde machten; en u weet mademoiselle SibyUe dat ik er nog precies zoo over denk. Hoe 'tzü, gravin de Marceau, een vrü onaangename persoonlnkheid, naar de enkele gezegden die mademoiseUe de LigneroUes over haar losUet, en ik drong er nooit op aan meer te weten, maakte het haar dame de compagnie op zekeren dag zoo bont, dat die in tranen naar mü toekwam en mü smeekte haar aan een andere betreklong te helpen, 't kwam er niet op aan wat, zü wilde aues doen, op een kantoor, in een winkel, bü kinderen, t J oeval wilde dat zekere meneer Magnard, weduwnaar een pas gepensionneerd officier van mün kennis, uitzag naar een huishoudster. Ik beval dadehjk mün bescheid melmg aan. En nadat hü haar twee- of driemaal gezien had, vroeg hn haar ten huweüjk. C'était un brave garcon, vroolnk en goed, aUez. Ongelukkig genoeg,