is toegevoegd aan uw favorieten.

Een wilde lente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werk van Fransje wou gaan maken en dat was een van haar vorige cavaliers, dien ze aan den dijk had gezet, ter oore gekomen. Hij was jaloersch geworden en om zich te wreken ontried hij, omgang met Fransje aan te knoopen, zeggende, dat ze al sinds twee maanden zwanger van hem was. De jongen, die met Fransje wou omgaan, vertelde haar dat. Ze was zeer verontwaardigd, omdat er tusschen haar en den vroegeren vriend niets was voorgevallen, dat zelfs het vermoeden van zooiets kon rechtvaardigen, maar ze achtte het ook mogelijk, dat de jongen dat praatje maar gebruikte, om haar tegen haar vroegeren jongen op te zetten.

Ze ontbood daarom de jongens op een avond op een der stadspleinen..

Beide jongens hadden vrienden meegebracht, voor het geval, dat het tot een vechtpartij mocht komen. Fransje liet de jongens tegen elkaar kijven, om te weten, wie de waarheid sprak en nu hoorde ze, dat de eerste jongen het lasterlijke praatje werkelijk verteld had.

Ze zei toen, dat ze van geen Van de beide jongens meer iets weten wou.

Eenigen tijd daarna ontmoette ze op straat Hugo Etington Weller. Toen hij haar beleefd groette, keek ze hem blij aan en daar hij naar haar bleef kijken, maar niet naar haar toekwam, deed ze eeni-

90