is toegevoegd aan uw favorieten.

Gustaaf III en zijn hof

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

90

breede Gotha-elf in brand steken, zoodat de vijand de stad niet meer naderen kon.

„Gothenberg is gered, gered door myne persoonlijke inspanning en geestkracht", jubelde de laatste der Gostaaf-koningen uit het huis van Wasa, zelfvoldaan.

Nu Engeland en Pruisen aansporen om mij te helpen. Als die eischen dat Denemarken ophoudt met mij te beoorlogen en dreigen anders mijne zfide te kiezen, zal Denemarken stellig bewilligen in een wapenstilstand.

„En dan in den winterden Rijksdagmaar bijeenroepen. Ik kan nu de Stenden en dien gehaten Adel met rust en trots in de oogen zien.

XDJ.

Voor den Rijksdag.

Gustaaf III had den Ryksdag tegen 26 Jan. 1789 bijeengeroepen. Zfine verwachtingen omtrent Engeland en Pruisen waren niet beschaamd. De Denen moesten een wapenstilstand sluiten. Gustaaf DJ voelde zich Koning als nooit te voren. Maar nu moest hij ook zijne vyanden verpletteren. Eerst den binnenlandschen en later Rusland.

De koning had in Gothenburg een open anonymen brief laten opstellen, die Liljensparre by duizenden en tienduizenden in het geheim onder het volk verspreidde. Die brief klaagde het krijgsvolk van Finland aan, gaf geducht af op den Adel, en moest dienen om een sterke verbittering tegen 's Konings vyanden te kweeken. Voorts had Gustaaf III door Schröder-