Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

steek. Dat wisten ze en als hij dus vertelde, be* stelden ze fluisterend en onder veel beteekenend gebaar aan den kroegbaas of zijn poes«mooi opge= prikt wijf met schitterende broches in heur kapsel hun „kruië" of potje bier.

„Dominee' ging er niet weinig prat op, dat hij zoo in den geur stond. Hij maakte er gebruik van, dronk grootendeels „klaartjes" voor „lau", alsof het water was. Maar nóóit in zijn „werk". Daar zouden ongelukken van komen en dat had reeds menigen „goozer" achter „de muren" gebracht.

't Ging al precies, zei'ie altijd, als een persoon in een particuliere betrekking die onder zijn werk Eau de Cologne uit Schiedam gebruikt. Was je de eerste week al finaal naar de pieletjes, zoo hij zich uitdrukte, om de nietsrwaardigheid van zoo'n ont* slagen drankzuchtige eens heel ordentelijk duidelijk te maken. Een mensch moest in zijn werk nóóit „jajem" drinken. Nee . . . dat werd niks. Je kon in je vrijen tijd zooveel heften als je wou, maar in je wérk . . . dan . . .

En dominee streek dan met uitgespreide hand over een denkbeeldig vlak, terwijl de anderen het gebaar van zijn hand nakeken.

Om z'n vingers zaten ringetjes geprikt van Oosfcdndische inkt en als=ie een goede bui had, stroopte*ie z'n mouw op, om de illustratie te laten kijken, die er op getatoueerd stond, een voorstelling gevend van twee harten in elkaar met vlammen er boven, met daarhvtusschen allerlei tirelatijntjes=de letters J. en M., welke Jan en Marie beteekenden. Jan was zijn eigen naam en met Marie hadsie vroeger een drukke scharrelpartij gehad. Waar ze gebleven was, wisWe niet te zeggen . . . 't Kon 'm ook

6

Sluiten