Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6

algemeenen zin. U allen en mij zeiven reken ik daaronder, en dus is volkskunst niet enkel de kunst van anderen, maar ook U w en mijn kunst

Gij schrikt even? Wilt wellicht opmerken, dat men dan toch wel degelijk in het buitenland onder Volkskunst alléén verstaat boeren kunst ? Volkskunst is daar de kunst der lagere volksklasse, en wel van eene volksklasse, welke door haar eigenaardig bestaan, ver van de beschaafde wereld, een eigen leven leeft Daardoor is die

hoerenkunst — alzoo redeneert men verder

een kunst die uit het eigen ik van den maker is opgekomen; het is autochtone, onverdorven kunst, zelf-aangeleerd en heeft daardoor tevens iets onbeholpens. En het is juist dat onverdorvene, dat onbeholpene dat ons zoo aantrekt, even als wij zoo allerbekoorlijkst vinden de eerste onbeholpen schreden van een kind, diens eerste stamelen. Volkskunst is stamelende kunst Laten wij toch zorgen — zoo roept men dan waarschuwend — dat dit onverdorvene niet van de volkskunst worde afgenomen, door eigenwijs die boeren te onderrichten! Zij verliezen dan met hun genoegen hun zelfvertrouwen, en zullen banale, leelijke kunst maken.

Sluiten