Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

- 8 -

Ook kan ik, — nadat 'k aan de oproeping gehoorzaamd heb,

— nog weigeren om eern stembiljet, in ontvangst te nemen. Daar ik in dat geval echter eerst, — door mij te scharen onder de kudde stemvee,'— het recht van den staat erkend heb, om MIJN tijd fn beslag te nemen, — zal ik straf ontgaan, en wordt er slechts„aanteekeninggehouden van mijn naam". In beide gevallen handel ik echter in strijd met artikel 71 tweede lid, waarbij ieder verplicht is, zich ter „UITOEFENING van zijn kiesrecht" bij het stembureau aan te melden. In beide gevallen dus een daad van anarchie!

Maar waarom dan niet reeds lang al die malie wetten verkracht, die ze daar in Den Haag maar in elkaar zetten in het belang van den staat, zonder één oogenblik te vragen, of dat staatsbelang, hetgeen men daarmede heet te bevorderen, ook wel MIJN belang is; — of het uit een oogpunt van moraal wel te verdedigen is. van mij. — die niet tot dien staat behoor, — diensten te eischen, waarvoor die staat mij niet betaalt ? Waarom dan niet al die autocratische distributiewetten met den voet getreden, — waarom nog niet een stap verder gegaan, en valsche verklaringen afgelegd, om zooveel mogelijk te voorkomen, dat de staat

— die allergrootste dief, — steelt van MIJ ? Eilieve, waarom niet ?

Omdat een slaaf heel dikwijls hooger staat dan zijn meester en zich dan te goed acht, om er even verachtelijke streken op na te houden als zijn onderdrukker. Hij wacht zijn tijd af, om zich

vrij te maken, maar blijtt in afwachting daarvan een

loyale slaaf!

En daarom boog ik op 3 Juli 1.1. als zoovele malen reeds, mijn hoofd en ging, — al was 't dan ook met diepen wrok in 't hart voor mijn verachtelijken meester, — naar de slembus. Ik dook in de kiesbox, nam het staatspotlood, dat, ter voorkoming van diefstal, met een ketting aan den muur bevestigd was, en deed mijn slaafschen plicht. Ik stemde S. D. P„ — de anarchie. God zegene. dacht ik. de Nederlandsche Bolsjewiki nu voor, een kleine pooze; mijn onderdrukker moet nu maar eens kennis maken met de uiterste consequentieën van zijn sociaal gedrijf!

(Ich sage: wasfallf,dnssollmanauch noch sfoszen! Und wen ihr nicht fliegen lehrt, den lehrtmir — schneller lallen! — Also sprach Zarafhusfra).

Sluiten