is toegevoegd aan uw favorieten.

La grammaire amusante, of Vermakelijk leerboek der Fransche taal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aantoonende wijs. Tegenw. tijd. je mandis, tu mandis, il mandit;

n. maudissons, v. maudissez, ils maudissent. Onvolm. verl. je maudissais, tu maudissais, il maudissait; tijd. n. maudissions, v. maudissiez, ils maudissaient.

Tweede onv. je maudis, tu maudis, il maudit; verl. tijd. n. maudimes, v. maudites, il maudirent. Gebiedende wijs. maudi s (moo-di') = verwensch 1 maudissez (moo-dies-see')

[= verwenschtl

Aanvoegende wijs. Tegenw. tijd. que je maudisse, que tu maudisses, qu'il maudisse;

que n. maudissions, que v. maudissiez, qu'ils maudissent.

Onvolm. verl. que je maudisse, que tu maudisses, qull tijd. maudit;

que n. maudissions, que v. maudissiez, qu'ils maudissent.

[§ 131.] mett re (mètr) = plaatsen. Wortel: mett.

( tegenw. mett ant (mèt-tas') =- plaatsende. ' ( verl. mis (mi) = geplaatst. Zie het N.B. blz. 46.

Aantoonende wijs. Tegenw. tijd. je mets, tu mets, il met;

n. mett ons, v. mettez, ils mettent. Tweede onv. je mis, tu mis, il mit; verl. tijd. n. mlmes, v. mites, ils mirent. Aanvoegende wijs. Onvolm. verl. que je misse, que tu misses, qu'il mit; tijd. que n. missions, que v. missiez, qu'ils missent.

[§ 132.] moud re (moedr) mm malen. Wortel: moud.

( tegenw. moulant (moe-lasr') = malende. Deelw. | yerj moulu (moe-lu') = gemalen.

Aantoonende wijs. Tegenw. tijd. je moud s, tu moud s, il moud;

n. moulons, v. moulez, ils moulent. Onvolm. verl. je moulais, tu moulais, il moulait;

tijd. n. moulions, v. mouliez, ils moulaient. Tweede onv. je moulus, tu moulus, il moulut; verl. tijd. n. moulümes, v. moulütes, ils moulurent.

84