Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

493

In de eerste plaats zijn de tijdstippen van maximum-doorstrooming uit het gemiddelde van een aantal paren van tijdstippen van gelijke doorstrooming berekend; daarvoor werden verkregen de volgende waarden, waarnaast gesteld zijn de tijdstippen uit het verslag, die vermoedelijk door interpolatie uit de van 20 tot 20 minuten doorgestroomde hoeveelheden zijn afgeleid.

Tabel X.

Volgens „ . . sinussoïde. Volgens verslag.

Hoek van Holland . . . . , 0 u. 52 m. 0 u. 36 m.

Poortershaven . lu. 6m. Ou. 58m.

Buskruithaven lu. 15m. lu. 5m.

Evenals' voor de waarnemingen in 1885 zijn de waarden volgens de sinussoïde als de meest waarschijnlijke uitkomsten aangehouden.

De breedten B in de drie profielen zijn afgeleid uit de grootte van het rivieroppervlak tusschen de verschillende kilometerraaien volgens eene lijst bij het verslag van de stroommetingen öp 11 Maart 1918 en volgens de tabellen van de water berging van den Rotterdamschen Waterweg, die reeds vroeger door den heer de Groot waren opgemaakt.

Men verkrijgt uit die gegevens en de afstanden der profielen voor de gemiddelde breedte in de 3 profielen de volgende waarden:

Tabel XI.

B.

Hoek van Holland 574

Poortershaven 570

Buskruithaven 553

De overige gegevens zijn onveranderd uit het verslag overgenomen. Men heeft dan ter substitutie in de formules de volgende waarden:

Tabel XII.

Riviervak Boek van Bolland—Poortershaven.

™- T. B. B. Tijd max. stroom.

A. a. b. x.

Hoek v. Poorters- Hoek v Poorters- Hoek v. PoortersHolland haven. Holland, haven Holland haven.

6200 . 0.0468 j 0 13333| 17357 j 16866 j 6300 j 574 j 570 jou.52m.|lu. 6m.

Sluiten