Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

Dat jefferson een belangrijke plaats inneemt in de geschiedenis van zijn land, wordt ook bewezen door het fejt, dat van zijn geschriften verschillende uitgaven bezorgd zijn. Van één daarvan, door randolph bezorgd, is een Engelsche nadruk verschenen, die eenigszins verminkt is, daar men veel uitdrukkingen, die minder aangenaam zijn voor de Engelschen, heeft weggelaten. Daarom zij hier meegedeeld, dat bij de volgende vertaling een onverminkt werk is gevolgd, dat verscheen onder den titel :

DE GESCHRIFTEN VAN THOMAS JEFFERSON: zijnde zijn eigen levensbeschrijving, briefwisseling, verslagen, enz. Uitgegeven in opdracht van de Vereenigde Commissie uit het Congres voor de Boekerij. Naar de oorspronkelijke handschriften, bewaard in het Staatsdepartement. Met verklarende aanteekeningen, enz. Door H. A. Washington. Philadelphia: J. B. Lippincott & Co. Deel IV, bl. 58—63.

Schrijven van Jeffèrson.

STAATSDEPARTEMENT.

Philadelphia, 7 September 1793.

Mijnheer,

We hebben langs een weg, die niet authenthiek is, een afschrift ontvangen van een stuk, getiteld „Aanvulling der Voorschriften aan de Bevelhebbers van zijn

Sluiten