is toegevoegd aan uw favorieten.

Leven en keur uit zijn lyrische gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

94 GULDE-JAERS FEESTDAGEN

Zoo meenighmael mee hebt gedientl Nu drinckt, 't is basterdt')!"

— „Ey lieve, lasterdt Toch niet, me2) vriend.

God loon u all'! enz."

„Sa! drinckt en roept nu onse leus Eens: Viv' le Geus!

En vaerd dan vry weer naer uw' stad."

— „O snoode borsten! Mijn lust, mijn dorsten Zijn ander nat.

God loon u all'! enz.

Gedenckt hoe 't koningh Balthasar,

Den droncken nar,

Wel eer vergingh, wanneer hy had

De heyl'ge vaten

Misbruycken laten

Met Bacchus nat3).

God loon u all'! enz."

— „Wat queldt ons desen Baals knaep? Fluck! dat den paep

Van stonden aen vaer daer hij hoord! Voor vloed, voor winden Met sijn gesinden4) Naer Heynckjes5) oord!"

— „God loon u all'! enz."

En hier mee teeg men stracks te boom

Met hem, die, vroom

Van mond en hart, de lieve dood

Aen 't kruys t'ontfangen

Quam met verlangen

Van Jesus schoot. —

„God loon u all'! enz."

'): versneden, onzuiver. *) mijn.*) Dan. 5. 4) Eig: volgelingen: hier: geloofsgenooten. 5)Heintje: de duivel.