Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mende liefde en goeden raad. Het scheen dan ook nu van zelf te spreken, dat zij gedurende de eerste dagen de plaats van moeder bij de moederlooze kinderen zou vervullen.

Al zwaarder en zwaarder begon Nora's hoofdje tegen tantes schouder te rusten.

«Ik geloof, dat je heel erg moe bent, kindje», zei ze, «zal ik je maar naar bed brengen?»

Noortje stond op, gewillig en onderworpen; beleefd ging ze rond, om allen ooms en tantes een handje te geven en een nachtkus van hen te ontvangen, — en snikkend van dankbaarheid, dat ze nu heusch naar bed mocht gaan, volgde ze tante Bertha naar boven.

Tante hielp haar bij het uitkleeden, dekte haar toe, toen ze in bed lag, kuste haar teeder goedennacht — een moeder had het niet liefderijker kunnen doen. Ze bleef bij het bedje zitten tot het kind scheen te slapen, toen blies ze de kaars uit en verliet op de teenen het vertrek.

Nora lag te luisteren, ze hoorde hoe de voetstappen afdaalden langs de trap, hoe de deur van de huiskamer openging en weer gesloten werd,— nog even wachtte ze, alles was nu stil — heel voorzichtig richtte ze zich op, stapte uit bed en knielde neder. Ze had vergeten... ten minste nagelaten, haar avondgebedje te doen. Langzaam en eerbiedig zegde ze het op, juist zooals moeder het haar geleerd had, maar toen ze kwam aan de woorden:

«Neem mijn ouders en mijn vrienden In bescherming dezen nacht,» haperde ze even.

«Neem mijn vader en mijn vrienden» verbeterde ze zich rustig. Haar moeder immers had haar voorbidding niet meer noodig?

«En wil mij zóó Hef en braaf maken, dat ik eenmaal bij U in den Hemel met moeder vereenigd mag worden, amen», voegde ze er ernstig aan toe, inplaats de gewone

4

Sluiten