is toegevoegd aan uw favorieten.

De Landstorm-uitbreiding

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

81

met den datum, waarop de landstormplichtige in werkelijken dienst wordt gesteld, en met het korpsonderdeel, waarbij hij in onderhoud wordt opgenomen. Verdere invulling van dit vak geschiedt tijdens den duur van den werkelijken dienst door de zorg van de nhhtaire administratie.

De latere bestemming van den staat, model C, maakt het noodig, dat niet wordt afgeweken van vorm en afmetingen van het aangegeven model.

Als gevolg van de hierbij gegeven regeling bhjven achterwege de opgaven volgens de bij de Landstorm-Instructie behoorende modellen III, IV en V

Voor het doen van de opgaaf ingevolge § 44 van die Instructie 2) wordt de termijn van drie dagen gebracht op tien dagen. Bij die opgaaf wordt behalve het in § 45 bedoelde afschrift der openbare kennisgeving ook gevoegd een afschrift van den brief van oproeping, model A, welk afschrift moet voorzien zijn van de gebruikelijke verklaring.

™lL¥'ïdel 111 en mo^el *7 z*!? stat«n> bestemd om bij de opkomst te worden overgegeven' 222? 7 l\?en ov§?*i' door de nuUtaire autoriteiten aan de burgemeesters te zenden nonen??andf2 ^PUfQ,tr„nfHdn hn8^^r,tS ^J^nien. Omtrent model V zie min voort™dTesch van plicht/ no 333 L *°" ' 611 ' d61*de Ud dOT Clre- van 22 °ot- 191*- afd Dienst

«J^-J ié luidt.: De bur«emee8ter doet van de namen en voornamen der dienstplichtigen die aan eene oproeping voor den werkelijken dienst niet hebben voldaan, binnen drie dagenna den tfS' i°,°r opkomst vastgesteld, rechtstreeks opgaaf aan den Mmister van Oorioe onde"

IfSf.^ Van,de «"^riteit, op welker uitnoodiging de in verzuim ïtoweXop™? e" XkT^SZ^Vt tVnil Waar°m ZiS ™ d« oproepmgdenierfSnn:

Landst.-UItbr.

Oproeping jaar klasse 1915.