is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogus van leesboeken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

118

aan leerlingen van de lagere «chool in banden te geven. Ook in dit verhaal spreken en denken de i meisjes niet meer als kinderen.

Het slot vermeld natuurlik de engagementen van de beide zusters, één ervan zelfs door een tekening verduidelikt. Het is werkelik een mooi boek, doch voor de -schoolbibliotheek kunnen wij dit fraai uitgevoerde*werk niet aanbevelen.

43. 1. Lotgevallen en reizen van Siadbad, den zee¬

man.

2. De koopman en de geest.

De koning der zwarte eilanden.

3. De drie appelen. De pasteibakker van Damascus. Geschiedenis van den kleinen gebochelde. 5e druk door P. Louwerse.

Prijs van elk ingenaaid ƒ 0.50. L. J. Veen, Amsterdam.

Wij zijn er tegen om deze, door Louwerse vertaalde vertellingen uit „Duizend en een nacht" aan kinderen in handen te geven.

Er komen te veel dingen in, die voor jeugdige lezers ongeschikt zijn, bijv. in „De koopman en de geest". Een man, wiens huwelik kinderloos blijft, adopteert een lief meisje, waarbij hij een kind verwekt! Bovendien is alles er op berekend de verbeelding in meerdere of mindere mate te prikkelen. Wanneer de verhalen met omzichtigheid verteld worden zijn ze wellicht bruikbaar, doch als leesboek voor de lagere school moeten we ze onvoorwaardelik afkeuren.

44. De jongens de baas, door Joh. H. Been, geïl¬

lustreerd door Louis Raemaekers, 373 bldz. prijs geb. ƒ 2.90. Alkmaar, Gebr. Kluitman. Ook dit werk is keurig verzorgd. Jammer dat de inhoud daarmee niet in overeenstemming is. De kwasie