is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogus van leesboeken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

116

grote-mensachtig doen is voor de L. S. geen goede leesstof. Van een schrijver als Been hadden wij waarlik zulk een boek niet verwacht, 't 'Is een wonderlik bedenksel. Een aantal jongens komen op een eiland terecht en stichten daar een soort maatschappij. Het verhaal moet blijkbaar dienen om de lezers aan het verstand te • brengen hoe de echte maatschappij in elkaar zit, hoe de een van de ander afhankelik is enz., maar ook in dit opzicht lijkt het boek volmaakt mislukt.

Hoe de jongens op dat eiland verzeild raken en later een heel oorlogschip veroveren en opbrengen, het is alles te dwaas om na te vertellen. Als een parodie op de richting in de tegenwoordige jongensboeken, clubs en nog eens clubs zou 't goed geslaagd mogen heten. Wij kunnen het boek niet aanbevelen.

45. Huize Labor, door Annie van Wehl, met teekeningen van W. Potharst. 242 bldz. prijs ingen. ƒ 1.90. L. J. Veen, Amsterdam.

Dit verhaal speelt in Rotterdam, waardoor we werkelik mooie beschrijvingen krijgen van Maas- en stadsgezichten, die echter voor Indiese kinderen minder belangwekkend zijn. De geschiedenis zelf is boeiend en vlot geschreven, doch valt te veel buiten de kring van onze leerlingen. Voor ouderen is het uitnemend geschikt.

Behalve enige verzen in de drie moderne talen komen er in het boek vrijheden voor, die wij, ook weer voor schoolkinderen, niet mogen toelaten o. a. op bladz. 5. i „Ik begrijp het bij God niet" en op bladz. 9 „Pakhuizen met het een of ander, God weet wat, er in".

Voor muloscholen is het boek misschien bruikbaar doch voor de Indiese lagere school achten we het niet geschikt.