Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

theorieën deugden niet voor Tine, die zich zoo gauw liet meesleepen, zoowel ten goede als ten kwade. Dan was die onbeteekenende freule de Meyer nog beter. Die deed in ieder geval geen kwaad, ze praatte iedereen na, was 't met iedereen eens en veranderde in tien minuten vijf maal van meening. Maar Julie wist dat zij in het huis van haar dochter niet veel in te brengen had, dat zij niet met raadgevingen moest aankomen. Daar had ze geen recht toe. Met ronde woorden had Tine dat wel nooit gezegd, maar de moeder voelde 't wel, daar net weer in dat kleine, veelzeggende gebaar van: Waar bemoeit u je eigenlijk mee?

Julie vond 't warm, broeiend warm in de serre. Ze kon net zoo goed weggaan, Niemand zou haar missen. Freule de Meyer, als welopgevoed meisje, had haar zooeven wel aangesproken, maar nu zaten de vriendinnen te kakelen als kakatoe's. ten minste Fanny met haar schelle stem, Greta beaamde alles, Tine deed alsof ze luisterde, zei af en toe ja en neen, maar de moeder zag dat haar blikken afdwaalden naar den tuin, waar de stemmen van de heeren gedempt klonken.

„Vin je 't goed Tine, dat ik eens naar de kinderen ga?" vroeg Julie.

Sluiten