Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II

behoefde en geoefend personeel. De loggerschepen, door hem ingevoerd, werden spoedig ook door andere reeders — 't eerst door den Heer Dirkzwager — in de vaart gebracht, zoodat weldra een vrij talrijke visschersvloot de tot dien tijd bijna ledige haven vulde en bedrijvigheid op de voorheen doodsche kaden heerschte. Na veel up and down's is sedert, ook door de industrie, een tijdperk van ongekende bloei voor Maassluis aangebroken; de bevolking is verdrievoudigd en in plaats van verbod, om panden aftebreken, kan er thans niet genoeg worden gebouwd, om de steeds toenemende bevolking te huisvesten. Moge deze gunstige toestand worden bestendigd!

Haarlem, Juni 1917.

N. M. K.

Sluiten