is toegevoegd aan uw favorieten.

... Verraadt gij mij met een kus?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat Ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het na dezen verstaan.

Buiten zingt de leeuwerik; hooger en hooger

stijgt hij het zonlicht tegemoet en wij

zitten in de overbekende kamer en staren naar een plaats, die ledig is. En de zon schijnt zoo stralend naar binnen, alsof zij ons het hart verwarmen wilde. De bloemen daar buiten, zij schieten op en bloeien alle dooreen, alsof de macht, die haar zoolang in de donkere aarde gekluisterd hield, verbroken is.

De wachttijd is om!

Wij zien weemoedig lachend naar dat ontluikende leven en denken aan de oogen, die dit niet meer zullen aanschouwen, de oogen, die vaak zoo moe en droef stonden. Onze lippen beven. Wat hadden wij den ontslapene lief; wat was die lach ons dierbaar; hoe kon die stem met den warmen klank ons hart sneller doen kloppen en

90