Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

489

2.

Dat levend manna vindt men slechts Daar, waar de Heer het geeft, \ En hij, die met dit „man" zich voedt, Het eeuwig leven heeft. Die wil verzaamlen, vindt in overvloed Jïet heerlijkst manna, dat niet meer hong'ren doet.

3.

En is daar zeer veel zonde en schuld,

Die 't kindschap in u drukt; Zie, hoe Hij in d' Apostel Zich Tot u, verslaagne, bukt. 't Verzoeningswoord is in het vleesch gehuld, Door Zijn Apost'len vergeeft de Heer uw schuld.

Verkwikt, gesterkt wordt hier mijn hart,

Hier wensch ik steeds te zijn; Het Vaderwoord, als 't levensbrood Stilt honger, stilt ook pijn. Apostel-kindren, dankt uw trouwen Heer, Uw Heiland Jezus ontfermt zich uwer weer.

Sluiten