Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

P. A. van Schuppen, Hoofd van de School der NederL Hervormde Schoolvereeniging aan de Phoenixstraat.

J. Zomerdijk, Lid van het Bestuur der R.K. Volksbond-

J. W. Zoutendijk, Afgevaardigde van den Delftschen. Bestuurdersbond.

F. O. Boogaard, Secretaris.

De Heer J. W. Zoutendijk in de plaats van den Heer J. Scheepmaker, welke echter wegens vertrek naar elders als lid van de Commissie voor Volwassenen heeft bedankt.

Door de Commissie werden op 30 Juni 1920 93 circulaires verzonden aan Vereenigingen, die zich op het gebied van de Ontwikkeling van Volwassenen bewegen. Hierbij waren ook verschillende vakvereenigingen inbegrepen.

Op deze 93 circulaires waren op 1 Januari 1921 15antwoorden ontvangen.

Daar aan de commissie nog meerdere adressen bekend waren geworden, werd de tweede circulaire aan 150 vereenigingen, waaronder 76 vakvereenigingen, gestuurd.

Het gevolg is, dat op heden 28 antwoorden zijn ingekomen.

De Commissie heeft uit vele steden inlichtingen betreffende onderwijs aan volwassenen ontvangen. Het is haar bekend, dat onderwijs aari volwassenen wordt overwogen, is of werd gegeven in de navolgende steden:

Hengelo 1902 Schiedam 1908

Arnhem 1907 Winschoten 1910

Groningen 1907 Assen 1912

Hoogezand 1907 Hilversum 1913

Haarlem 1907 Den Haag 1916

Kampen 1907 Utrecht 1920

Leeuwarden 1907 Zaandam 1920

Sappemeer 1907 Amsterdam 1920

Zwolle 1907 Leiden 1921

terwijl in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 15 Maart 1921 werd medegedeeld, dat opgericht is een afdeeling Nederland van den Wereldbond tot bevordering van het onderwijs voor volwassenen.

8

Sluiten