Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

het goede, waarvan de voortbrenging van ons zelf afhangt. Wel zijn de beste krachten in 't leger en is er natuurlijk geen overvloed van zaad. Maar we behoeven niet met krijgsgevangenen te werken, die gelijk hebben, als ze wegloopen. Als in de oorlogvoerende landen kan menigeen onder leiding van hen, die erv mee bekend zijn, nuttig werk verrichten.

Wat de uitvoering betreft, men verzuime niets goeds en werke elkaar niet tegen om de vraag of de overheid het moet doen of de bevolking uit eigen beweging. Niet één van beiden, maar beiden moeten doen, wat ze kunnen.

Leiding en steun van boven af, medewerking van de bevolking. Geen beginseltwisten, die maken dat er niets tpt stand komt, alles bederven. Met gronden, gelden, arbeidskracht werke het geheele volk samen, dan kan in een land als 't onze echte hongersnood uitblijven. Als ieder doen wil, wat hij kan, wordt het zware licht, wat onbereikbaar schijnt, gemakkelijk verkregen.

Maart, 1918.

GEOPHILOS.

Sluiten