is toegevoegd aan je favorieten.

Verzen ...

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3°4

. Blz- I Blz.

Loon 263 Doodgeboren . . . 280

Waar is nu het mede- Wedergeboren . . . 281

doogen. . ? . . . . 264 Rijp hangt mijn hart... 282

't Is me of ik te wach- Zeewind 283

ten zat 266 Arm kindje . . . .284

O, was ik het die had Alleen gelaten . . . 285

misdaan 268 Vermoorde liefde . . 286

Waar is nu de koestren- Doodenwake . . . 288

de haard...? . . .270 Begraven liefde . . .289

Rnil 271 Erinnéringen .... 291

Roekoe 272 Meizoentjes . . . 293

In mijn kamertje . . 273 Zeelied 294

Zien 274 Valsch goud .... 296

Waar zijn nu de liede- Die dagen 297

ren... ? 275 Zondag 298

Weet je nog wel? . . 276 1 Oogen 299

Met eigen handen . . 278 | Zwjjgen 300