is toegevoegd aan uw favorieten.

Internationaal tournooi gehouden te Scheveningen 28 Juli - 8 Aug. 1913 ter herdenking aan het veertigjarig bestaan van den Nederlandschen Schaakbond 1873-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

78

20. T al — cl

21. Lf4Xcl

22. Db6Xd6 Zwart heeft

minder zonder ernstigen aanval.

Tc2Xcl D e6 X e4 Pg6 — h4 nu twee vrijpionnen eenig spoor van een

Stand na den 37sten zet van Zwart.

23. f2 —f3 De4—e2

24. D dó — d5f K g8 — h.8

25. D d5 — d2 D e2 — aó

26. b2 — b4 h7 — hó

27. Dd2-d4 Ph4 —g6

28. D d4 — e4 f6— f5

29. D e4 — d4 K h8 — h7 Na 29..., Da2: volgt 30. Lb2 en Tal

30. Lel — b2 Tf8 —f7

31. Dd4-d5 Tf7-e7

32. b4 - b5 D a6 — a5

33. Lb2 —d4

Dit is niet goed, zooals dadelijk blijkt. Beter was Dc4 met de dreiging Lc3, a4 en a5.

33. 34v 35. 36. 37. In

D d5 — c5 D c5 — c3 KglXfl Kfl —f2 deze stelling

D a5 — d2 Te7— el Tel X flf D d2 — dlf P gó - f 4 werd de partij af¬

gebroken. Velen meenden, dat Aljechin zou verliezen. Allereerst dreigt 38..., De2f 39. Kg3, Ph5f 40. Kh3, Pf4f met remisestand.

(Zie diagram).

38. h2 - h3 P f 4 — e2

39. Dc3 —al DdlXd4f

40. DalXd4 Pe2Xd4

41. b5 — bó K h7 — gó

42. Kf2 —e3 Pd4 —có

43. Ke3 —d3 Kgó —f6

44. Kd3 —c4 Kfó —e6

45. Kc4 — b5 Keó — d6

46. a2 — a4 P c6 — d4f

47. K b5 — aó K dó — c5 De onjuiste zet, die den witten

Koning toelaat c7 te bereiken. Na 47 ,

Kd7 48. Kb7, Pc6 49. Ka8, Kc8 50. a5, Pb8 enz. zou het spel remise blijven.

P d4 — có P có — b4 P b4 - aóf K c5 — b4 P aó X b8 K b4 X a4 Opgegeven.

zijn Koning te laat.

ar Deutsches Wo-

48. 49. 50. 51. 52. 53. 54.

K aó — b7 K b7 — c7

bó — b7 K c7 — c8

b7 — b8D K c8 X b8 Kb8 —c7

Zwart komt met Opmerkingen n; chenschach.

SPAANSCHE OPENING. Wit: Dr. A. Q. Olland. Zwart: K. Geus.

1. e2 t~ e4

2. Pgl-f3

3. Lfl —b5

4. Lb5-a4

e7 — e5 Pb8 —có

a7 — aó Pg8-f6

In de Nov.-aflevering van de Deutsche Schachzeitung breekt F. Pesitz een lans voor 4... b7—b5. „Reeds sinds 1561", zegt .Pesitz, „is de Spaansche partij békend en heden nog geldt zij als een der sterkste aanvalsspelen. De uitvinder

Ruy Lopez hield zelf de opening voor zoo sterk, dat volgens zijn meening Wit minstens een Pion moest winnen." Het voordeel van den Looperzet (3. Lb5) bestaat o.a. hierin, dat door de binding van het Paard op có Wit in het bezit van het punt d4 komt." Pesitz meent, dat door 4... b5 Zwart op radicale wijze dit kwaad kan bezweren, bijv. 5. Lb3, Pfó 6. Pg5, d5 7. ed5:, Pd4! 8. d6, Pb3:9. dc7:, Dd510.ab3:,