is toegevoegd aan uw favorieten.

Verslag van de Staatscommissie voor het pachtcraagstuk ingesteld bij Kon. Besluit van 12 Maart 1919, no. 10

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

52

bet meest gestegen zijn. Wageningen: alle gronden, doch voornamelijk de betere en die vruchtbaarste perceelen; Scherpenzeel: alle gronden, doch voornamelijk de betere; Barneveld: alle gronden, voornamelijk de beste; Voorthuizen; alle gronden, doch de zeer vruchtbare het meest; de heidegronden' eer gedaald dan gestegen (gebrek aan kunstmest); Nijkerk: alle gronden, dbch de zeer vruchtbare het meest; Eerbeek: alle gronden, doch de zeer beste het meest.

Hetzelfde berichten sommigen uit de Graafschap: alle gronden, • de vruchtbaarste het meest. Ruurlo: alle gronden, de vruchtbaarste het meest; Hengelo, Zelhem: idem; Lichtenvoorde: alle landen, behalve de schrale; Aalten: alle landen, gronden bij bebouwde kommen sterker dan andere met het oog op bouwterrein; Heilweg: alle gronden, voorzoover geen eigendom van kerk of diaconie (?). Dinxperlo: de vruchtbare duurder, de schrale eer goedkooper (gebrek aan kunstmest).

Dezelfde berichten komen uit de IJsselstreek; zoo Doesburg: alle gronden, de betere het meest; Brammen: alle gronden, doch de vruchtbare het meest; Voorstonden: alle gronden, behalve de schrale; daarentegen Harfsen: alle gronden, de schrale in verhouding het meest.

Uit de Betuwe komen evenwel berichten, dat de minst vruchtbare gronden het meest gestegen zijn; zoo Bemmel: alle gronden, doch schrale meer dan goede; Heteren: alle gronden, het meest bij mindere gronden; Tiel: het gebeurde, dat tweede soort grond duurder was dan eerste soort.

Toch zijn er ook uit de Betuwe berichten, dat de vruchtbare gronden 'het meest gestegen zijn.

De stijging betreft land van elke cultuur en zoowel nieuwhuur als wederinbuur.

Wageningen bericht, dat de stijging het sterkst is bij land, waarop tuin- en handelsgewassen verbouwd worden.

Barneveld: enkele heeren zijn er nog, die de boeren laten inhuren voor den prijs van voor den oorlog, doch deze zijn zeldzaam.

Nijkerk: bij wederinbuur wordt het nog al schikkelijk 'gemaakt, een enkele uitzondering daargelaten; een verhoöging van 20 % is evenwel het minste; van een aantal pachters van een landeigenaar is de pacht meer dan verdubbeld, doch dit ï$n uitzonderingen.