is toegevoegd aan uw favorieten.

De Eerste Wereldoorlog en wat de toekomst brengen zal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

117

schers belangrijke versterkingswerken aan. In Lotharingen en de Vogezen bezetten zij eveneens verdedigende stellingen in de buurt van de grens.

Den 20 Sept. hernamen de Duitschers de hoogten van Brimont, doch de Franschen maakten zich meester van Massir de la Pompelle. In het centrum, tusschen Reims en Argonne, namen de Franschen het dorp Souain en maakten een 1000 krijgsgevangenen. Op hun linkervleugel gingen zij op den rechteroever van de Oise nog iets vooruit, terwijl hun Algerijnsche divisie opnieuw een vaandel veroverde. De Turco's traden wreed op en namen hoofden als zegeteekenen mee. Op den rechtervleugel trokken de Duitschers tot over de Fransche gréns terug, in het bijzonder in de streek van Avricourt. In de Midden-Vogezen werden de aanvallen der Franschen aan de Donon en bij Senones en Saales afgeslagen.

Op den Franschen linkervleugel ten Noorden der Aisne en stroomafwaarts van Soissons hadden de Franschen een heftigen tegenaanval te verduren, zoodat zij gedwongen werden, eenig terrein prijs te geven, dat echter onmiddellijk werd hernomen.

Daar de stad Reims in de vuurlinie lag werd de Kathedraal van Reims in brand geschoten. In de Kathedraal bevonden zich 130 Duitschers, die er verpleegd werden. 13 van dezen kwamen in de vlammen om. Het was onmogelijk hen te redden. Nadat de Franschen de stad Reims door sterke verschansingen tot het voornaamste steunpunt hunner verdediging hadden gemaakt, dwongen zij de Duitschers zelf tot een aanval op de stad. De kathedraal zou op bevel van. het legercommando worden gespaard, zoolang de Franschen die niet tot hun voordeel gebruikten. Sedert 20 Sept. werd op de kathedraal een witte vlag vertoond, die door de Duitschers geëerbiedigd werd. Niettemin konden dezen op den toren een observatiepost waarnemen, die de uitwerking gadesloeg van de Fransche artillerie op de