is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte verhandeling over de oeconomische voorwaarden waaronder de rubbercultuur op Java gedreven wordt

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GOUVERNEMENTS-AUTOMOBlELDIENST IN PALEMBANG EN BENKOELEN (UIT VERSLAG VAN 1912).

Voor wagena met totaal gewicht aan wagen en vracht van 3 ton (zijnde het maximum gewicht, wat op de verschillende trajecten mogelijk is) werden (gebruikt Albion-wagens met een

eigen gewicht van 1125 en 1800 kilo). Kosten per wagen-kilometer in 1912.

Tractementen en toelagen 8.85 cent

Schrijfloonen, schrijfbehoeften, drukwerk . . 0.78 „

Banden 750 "

Olie en vet 1.30 „

Benzine 5'75 ■

Onderhoud wagens, aanschaffing en onderhoud

reservedeelen en gereedschappen . . • 6.10 „

Onderhoud gebouwen en inrichtingen . . . 0.20 „

Verdere kosten van exploitatie ' 9

Afschrijvingen • • • 6.70 „

Rente '• • • • 1A1 "

39.80 cent

Uit deze opstelling blijkt, dat een exploitatie met lichte vrachtwagens duur is, per ton-kilometer vracht berekend.

De heer W. Braam, Inspecteur van het Transportwegen, zegt, dan ook in zijn verslag: „Het behoeft geen betoog, dat een exploitatie met zulke kleine wagens niet zoo voordeelig is als met de zwaardere typen".

Met een in dezen dienst gestoken kapitaal aan rollend materiaal van ƒ 153.9b2.-, waarop tot en met 1912 kon worden afgeschreven ƒ 72.166.78 en aan gebouwen en inventaris van ƒ 26.824.29, waarop tot en met 1912 kon worden afgeschreven ƒ 3343 20 werd een winst behaald van ƒ 40.877.20.

De opbrengst per wagen-kilometer was 584/ ,0 cent, zoodat de winst per wagen per kilometer was 18«/io cent met zeer billijke tarieven.

Per massieve band werd afgelegd gemiddeld 6698 K. M.

88