Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10

En. wat liet de oorlog ons na?

Algemeene afkeer, walging, vreesselijke teleurstelling, e$ö algemeene roep, dat dit niet weer mocht gebeuren.

Was dat zoo in Oud Hellas, in Rome in zijn glorietijd?

Inteegendeel — de oorlog werd gepreezen en vöor noodzakelijk gehouden, de kinderen werden opzettelijk in wreedheid groot gebracht, ze moesten de zwaardgevechten meede aanzien om gehard te worden; het was in Rome wettelijk geoorloofd zijne eigen kinderen te vermoorden door ze te vondeling te leggen.

Rome schaamde zich niet voor zijn Imperialisme, inteegendeel het was trots op elke veroovering.

Nu ontkennen alle volkeren, dat ze willen veroovereo; de machtigste volken noemen zich afkeerig van veroovering. Zelfs de Britsche Luipaard schijnt verzadigd.

En vijftig volken verbonden zich tot handhaving van vreedsaam verkeer.

Is zoo iets ooit op aarde gezien?

Kan men dan zeggen, dat de zending van Jezus gefaald heeft?

Dat zegt alleen het bekrompen verstand, dat alle wijdheid van schouwen ontbeert.

Jezus' zending werkt dóór, gestadig, geweldig en onweer* staanbaar.

En. tot die zending hoort ook het Communisme, het in gemeenschappelijk beheer brengen der aardsche goederren, als leen van God.

Als men dat zoo stellig vooruitziet, als ik het doe, dan is het aller-treurigst te hooren, hoe de Kerk, dat wil zeggen, de georganiseerde priester-gemeenschap, zich botweg teegen

Sluiten