is toegevoegd aan uw favorieten.

Ernest Staas, advocaat

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET GEVAL VAN MIJNHEER VAN BOTTEL.

plan van Bruneel. Mijne zege was volmaakt. Mijnheer Van Bottel drukte mij in de armen. Tante wachtte mij aan den uitgang der rechtbank en weende van geluk. De lieve Bertha deelde fier in de eerste zegepraal, door den vriend harer kindsheid behaald.

Het was maar een droom, doch in den staat van onzekerheid, waarin ik mij bevond, zag ik er eenen wenk van het lot in.

„Alles rijp nagedacht: indien ik wezenlijk maar voor advocaat studeerde?" zegde ik 's anderendaags bij het ontbijt aan Tante.

„Het is eene late vrucht," waarschuwde de wijze vrouw, „maar ik heb het toch liever dan soldaat."

De teerling was geworpen. Eene aaneenschakeling van voorvallen, door eene ongehoorzaamheid begonnen, beschikte over mijn leven. Zijn het ernstiger redenen, die de toekomst en de bestemming der meesten van ons beslissen?

88