is toegevoegd aan uw favorieten.

De grondwet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 84, 85

krankzinnigheid of zwakheid van vermogens, de beschikking of het beheer over zijne goederen hebbe verloren, noch van de verkiesbaarheid ontzet zij en den ouderdom van dertig jaren vervuld hebbe,

1887. Art. 84. Om lid der Tweede Kamer te kunnen zijn wordt alleen vereischt dat men mannelijk Nederlander zij, niet bij regterlijke uitspraak de beschikking of het beheer over zijne goederen hebbe verloren, noch van de verkiesbaarheid ontzet zij en den ouderdom van dertig jaren vervuld hebbe.

1848. Art. 79. Om tot lid der Tweede Kamer verkiesbaar te zijn, wordt alleen vereischt dat me'n Nederlander, in het volle genot der burgerlijke en burgerschapsregten zij en den ouderdom van dertig jaren hebbe vervuld.

1840. Art. 83. Tot leden der Tweede Kamer zijn verkiesbaar ingezetenen der provincie waaruit zij genoemd worden, bereikt hebbende den vollen ouderdom van dertig jaren.

Be leden uit dezelfde provincie gekozen, mogen elkander niet nader dan in den derdeü graad van bloedverwantschap of zwagerschap bestaan; geen zee- of land-officieren zijn daartoe verkiesbaar, welke eenen minderen rang dan dien van hoofd-officier hebben.

1815. Art. 81 = art. 83, 1840.

1814. Art. 59. Tot leden der vergadering van de Staten Oeneraal zijn alleenlijk verkiesbaar Nederlanders, bereikt hebbende den vollen ouderdom van dertig jaren en daar te boven, zijnde Ingezetenen van de Provincie of Landschap waaruit zij worden genoemd. Zij mogen eikanderen niet nader bestaan dan in den derden graad van bloedverwantschap of zwagerschap.

Art. 85.

De leden der Tweede Kamer worden gekozen voor vier jaren. Zij treden te gelijk af en zijn dadelijk herkiesbaar. 74