Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

307

Plichtverzuim. | Art. Aant Bladz.

Verregaand —. I 71 33

— 4 34

Raad van State (afdeeling voor de geschillen van bestuur).

1373, 5 en 6 — 70—71

224 en 5 59

— 1 71 Recht op pensioen. 3 10 11

— 1—20 H—28

Scholen (bijzondere). 1

Vakonderwijzers aan — zijn geen gemeenteambtenaar in

den zin der wet. 7 8

Scholen (gemeentelijke middelbare).

Personeel aan —. 2C — 2

— 1 en 2 3

Zie verder 1 Kweekscholen, Normaallessen.

Scholen (Openbare Lagere). Onderwijzers aan — zijn geen

gemeenteambtenaar in den zin 2E 2

der wet. 45

Vakonderwijzers aan — zijn 2E 2

gemeenteambtenaar in den zin — 45

der wet. 7 8

Slot- en overgangsbepalingen. 59—75 — 106—141

Staatscourant.

Opname van besluiten tot toekenning van subsidie in de —. 70 134

Opname van uittreksels uit de besluiten tot toekenning

van pensioen in de —. 38 71

Subsidie (uit 's Rijks kas).

Tijdelijke — aan gemeenten. 70 — 134

1

Sluiten