is toegevoegd aan uw favorieten.

Kerkelijk hymne-boek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

91

HYMNEBOEK

HYMNE DER VESPERS. Jam sol recedit igneus.

Reeds is de gouden zon gedaald Wil daarom, licht, wat eeuwig straalt, Drievuldigheid, in één natuur. Ons hart ontsteken met Uw vuur.

Des morgens rijst tot U ons lied En *s avonds zwijgt de bede niet: Ons worde in 't hemelkoor bereid Een plaats door Uw goedgunstigheid.

Aan U, o Vader en den Zoon En Heil'gen Geest men eer betoon', .Gelijk het was, zoo worde het Door de eeuwigheden voortgezet.

Chantons 1'auteur de la lumière Jusqu'au jour ou son ordre a marqué notre fin. Et qu'en Ie bénissant notre aurore derniëre Se perde en un midi, sans sou- et sans matin.

En dan zegt een landgenoot, een Franschman, Dom. H. Leclercq, dat Prudentius zelf zich dezen als vertaler zou hebben gekozen!