is toegevoegd aan uw favorieten.

Rust een weinig

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ADVENT.

Als de historische vormen van het Christendom eens voorbij mochten gaan, dan dient er iets uitgevonden te worden dat op Advent gelijkt. De voorbereiding van het heilige heeft immer de teederste aandoeningen opgewekt. Want eigenlijk is de voorbereiding schooner en rijker dan de werkelijkheid zelf.

Gelijk het kind zuiverder is dan de mensch en nader staat aan de eeuwigheid zoo is de voorbereiding voor Kerstmis met haar geestelijke spanning zuiverder en van rijker ontroering dan de openbaring van christelijk leven in deze wereld.

Advent wil eigenlijk zeggen: het Evangelie is altijd in voorbereiding; het is altijd belofte. O! hoe graag zagen wij die belofte in vervulling gaan, aanschouwden wij de volheid 1 Maar de werkelijkheid stelt altijd te leur.

Er zijn er, die zoo mogelijk uit het leven terug vluchten in den droom, omdat zij het leven niet aankunnen. Dat is ontkenning van het leven, welke zich troost met fantasieën. Maar hier komt de droom na de werkelijkheid.

Anders de Advent. Hier gaat de droom, de verwachting, het hunkeren, vooraf. De werkelijkheid zal volgen.

Maar men weet, dat men die werkelijkheid op dit ondermaansche niet als volheid aan-

88