is toegevoegd aan uw favorieten.

Rust een weinig

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KERSTMIS.

Waarom zijn wij telkens weer geboeid door de Kerstboodschap, ook al vindt deze weerklank in natuur noch menschenwereld? Waarom luisteren wij aandachtig naar de zoete wijding der legenden? Het is niet alleen omdat wij toegerust zijn met onsterfelijke hoop, welke ons eenmaal „Vrede op aarde" verwachten doet. Het is de innerlijke waarheid van het leven, dat zich ontwikkelt tusschen kribbe en kruis. Al de gruwbare ernst en de verbijsterende smart van dat leven hebben zich omgezet in de innige bewogenheid eener poëzie in velerlei toonaard: van het helderst juichen tot de diepste droefenis. Door den juichtoon schrijnt de smart, en in de droefenis breekt de blijdschap door. Daarom is Bethlehem geen onverdeelde blijdschap en Golgotha geen eindelooze smart. Sombere geduchte profetieën werpen schaduw over de blijde geboorte. De lofzang van Maria getuigt van de machtigen die van hun tronen getrokken worden, en de zachtmoedige Simeon spreekt van het zwaard dat door de ziel van Maria zal gaan. Maar een reeks van liederen en beelden zijn opgerezen in de grootste kunstenaars, en hebben hun zoete bekoring uitgestort over het bittere leed. De drie herders van Toorop met hun verweerde verheerlijkte aangezichten verbeelden zoo juist de ruwe werkelijkheid der

90