is toegevoegd aan uw favorieten.

Uit de natuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

84

UIT DE NATUUR

die in den grond was gezet Daarbij stroomde er voortdurend een dunne kleipap 'boven uit de wijdere pijp; en

door het stootijzer zelf -liep er een klei sop in, dat uit een pomptuit stroomde. Het stampen van het twintig meter lange ijizer in het boorgat, het stooten van de machines gaf zoo'n rumoer, dat het niet mogelijk was iets te verstaan, van wat de werklui mij antwoordden. Ik begreep er dan ook niet veel van.

Gelukkig heb ik een paar dagen later door Mr. Water-

li/ll L-sJ 'Hl schoot van der Gracht die een

({'^Bfr-pJ' vacantie-cursus van den Geo¬

grafen-bond leidde, de heele zaak hooren uitleggen; toen was net het boorgat klaar, dat ik had zien uitdiepen, en het rumoer was zoo goed als verstomd. Ik kon nu ook het uiteinde van de beitelboor teekenen, dat destijds niet zichtbaar was.

Wij daalden in den wijden mond van de schacht af, waarin later de machines zou-

11 . I Mpi-yaj!1 I aen Komen te staan. JJaarom-

W®'ir8ffiwlH I heen werden een groot aantal

diepe gaten geboord, die door het meer dan tweehonderd meter dikke drijfzand tot op

het vaste carbonische gesteente reiken. Als die klaar zijn, wordt er door middel van deze diepe boorgaten, een stroom van afkoelende