Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10

! 41 + 5§ = 9| + lOf = 5f + 44= 131 +6| | 61+71-2 + 2|= 4 +1|=10 + 2A = 2i+ 5 = 31+ 7 = 2| +4 = 13A + 6A = 3|+ 2f.= 44+ 21= 31+2f = 12-A + 7^ = 4f + 154= 4f+ 5|= 41 + 5|= 24A + 2A =

13. Tel op bij 21 van 21 tot 23.

'14. 2\ + 3^ + 41 = 51 + 4| + 3| = 3* + 4f + 5| = " 2£ + lOf + 18| = ' 9f + lOf + 111 = • lf + 2f + 4* = 21 + 5f + lf = 5| + 71 + 6| = 3A + 4A + 6A =

15. Jan is 7| jaar oud. Zijn broeder is 21-jaar ouder. Hoe oud is deze? -

16. Keken de vorige som nog eens uit, maar alles in

maanden.

Zóó: Jan is 7f jaar of .. maanden, enz.

17. 1 stuiver = 1.. A M = 1'.. A rij ksd. =.. centen.

| „ =2.. A M=7.. A « =..centen.

| „ =3.. ADM=1.. f „ -..centen.

i „ =4.. ADM = 6.. A dubb.-l..

Agulden = l.. Agt. = l.. A „ =3..

A I =7.. Ag-t=3.. A l =9..

A ,) =9.. T%g.t.= 8.. 2A „ —..centen.

Sluiten