Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10

II est vrai que vous avez été jaloux de 1'autorité peut-être même trop dans les choses extérieures; mais pour le fond, chaque ministre a été le maftre dans 1'étendue de sonadministration. Vous avez cru gouverner, paree que vous avez réglé les limites entre ceux qui gouvernaient. IIs ont bien montré au public leur puissance, et on ne I'a que trop sentie. Ils ont été durs, hautains, injustes, violents, de mauvaise foi. Ils n'ont connu d'autre règle, ni pour 1'administration du dedans de 1'État, ni pour les negociations étrangères, que de menacer, que d'écraser, que d'anéantir tout ce qui leur résistait. Ils ne vous ont parlé que pour écarter de vous tout mérite qui pouvait leur faire ombrage. Ils vous ont accoutumé a

terwijl ge uw onderdanen in het verderf stort, uw onderdanen, op wie toch uw grootheid gegrondvest is! Het is waar dat gij, misschien zelfs in te groote mate, in uiterlijkheden aan uw macht gehecht waart; maar in het wezen der zaak was ieder minister geheel en al meester op zijn terrein. Gij regeerdet slechts in zooverre, dat gij de machtsgrenzen tusschen de eigenlijke regeerders afbakendet. Zij hebben het volk hun macht wel getoond, en men heeft haar maar al te zeer gevoeld. Zij waren hardvochtig, hooghartig, onrechtvaardig; zij pleegden geweld en waren onbetrouwbaar. Zij hebben, noch teroprichte der binnenlandsche aangelegenheden noch wat het buitenlandsch beleid betreft, andere regelen gevolgd dan die van bedreiging, verplettering, vernietiging van alles wat hun weerstond. Zij

Sluiten