is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek der Engelsche handelstaal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

79

101. XII, 3.

Rotterdam, 30 Mei, 19..

Den Heeren Charles Rayne & Co.,

Newcastle-on-Tyne.

Myne Heeren,

Met dezen verzoeken wij ü ons mede te deelen, tot welken prijs U zoudt kunnen leveren vrij boord Newcastle-on-Tyne of cif. Rotterdam Newcastle/Sunderland Qas Cokes. Indien Uwe prijzen aannemelijk zijn, zouden wij partijen van 400/600 ton kunnen bestellen.

Wij verzoeken U tevens Uwe betalingsvoorwaarden op te geven. Uwe berichten gaarne tegemoet ziende,

Hoogachtend,

M. Switters & Co.

Screening Coal.