is toegevoegd aan je favorieten.

Practisch boekhouden : handleiding bij het onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

320

V. De inventaris.

§ 66. Onvolkomenheid van het dubbel-boekhouden 147

§ 67. Inrichting van den inventaris 148

§ 68. Volgorde der bezittingen en schulden op den inventaris ', 149

§ 69. Het gebruik van de grootboeken bij het opmaken van den in-

ventaris 149

§ 70. Methodes van waardebepaling 160

§71. Kassaldo _ ■ • •

§ 72. Boekvorderingen, schulden en wissels in eigen geld . . . . . 15Q

§ 73. Vorderingen en schulden in vreemd geld 151

§ 74. Te reserveeren vorderingen en schulden 151

§ 75. Ongeboekte vorderingen en schulden 151

§ 76. Goederen in commissie 1-0

§ 77. Failliete boedel . . . 152

§ 78. Gebouwen en landerijen 153

§ 79. Bedrijfsvoorraden 254

§ 80. Zelf kostende prijs 155

§ 81. Het liquidatiebeginsel 257

§ 82. Het continuïtsbeginsel 257

§ 83. Recht op de firma ' 158

§ 84. Gebruik (der taxatiemethode) ' 158

§ 85. Het saldo van den inventaris 15g

§ 86, Geflatteerde inventaris 259

§ o/. Geheime reserves .... lftft

§ 88. Balans ,™

160

VI. Bepaling der bedrijfsresultaten.

§ 89. Saldibalans 162

§ 90. Gebruik der saldibalans ". 163

§ 91. Voorafgaande posten • j66

§ 92. Controle van het saldo der Verlies- en winstrekening . . [ 168 <*

§ 93. Vorm der balans 168

§ 94. De afschrijvmgsrekeningen op de balans ! . 169

VII. De afsluiting der rekeningen.

§ 95. Nut der afsluiting 171

§ 96. Tijdstip der afsluiting 171

§ 97. Algemeene regels voor de afsluiting der rekeningen . . . . ! 171

§ 98. Afsluiting der kasrekening 272

§ 99. Afsluiting der rekeningen van vorderingen in eigen geld. 173

§ 100. Afsluiting der rekeningen van schuld in eigen geld . . . . .173

§ 101. Afsluiting der Goederenrekening 273

\ 102. Intrestrekening 173

\ 103. Afsluiting der rekening Goederen in commissiè 174