is toegevoegd aan uw favorieten.

Ik kan huishouden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOK HOUD IK MIJNE WONING HET BEST IN ORDE?

105

er veel vettig gereedschap, dan doet men meer soda in het water, want soda lost het vet op. Pannen waar de spijzen in zijn aangezet, laat men, vóór ze afgewasschen worden, met een weinig sodawater op de kachel staan, de korsten weeken dan los.

De pannen worden niet alleen van binnen, maar ook van buiten schoongemaakt. Waar men op het open vuur kookt, wordt het echter dikwijls veronachtzaamd. Men wrijve eerst met een papier het roet er af, steenen en ijzeren pannen schuurt men flink met een heiboender of met den platten borstel met za"nd en sodawater, geëmailleerde pannen met Brusselsche aarde en sodawater evenals nikkelen pannen.

Aluminiumpannen mogen echter niet met soda in aanraking komen, daar deze stof het metaal aantast. Men maakt ze schoon met zand en warm water. Als dit eiken dag gedaan wordt, is het niet moeilijk ze schoon te houden. De pannen worden even op de warme kachel of in den open oven gezet, terwijl het andere gereedschap afgedroogd en messen en vorken geslepen en geschuurd worden. Houten gereedschap reinigt men met water en zeep met een borstel en wrijft het met de hand met schelpzand goed stevig af, waarna men het met schoon water ruim afspoelt. Soda maakt het houtwerk grauw. Ten slotte worden de teilen schoongemaakt, dan de keukentafel, de kachel (zie het hoofdstuk: de Keuken), de raamkozijnen met schoon water (zonder soda) desnoods

Een standaard om vaatwerk van zelf te laten drogen.

met zeepsop afgedaan, de gootsteen uitgeboend met warm zeepsop en schoon gespoeld en de vloer opgedweild.

Dit is de dagelijksche schoonmaak, die elke week door een groote beurt wordt afgewisseld en die daarin bestaat, dat men de keukenplanken, keukenkast en de provisiekamer of kast schoonmaakt. Hiervoor een handleiding te geven is na het voorgaande zeker niet meer noodig.

Evenals voor de kamers, is het ook voor de trappen goed, dat men met een vochtigen doek het stof opneemt. Wanneer men zeer stoffige trappen veegt, dan vliegt het stof omhoog en bhjft op de richels hggen of aan de muren hangen, zoodat er geen sprake is van een goede reiniging. Zijn zij minder stoffig, zoodat zij geveegd kunnen worden, dan doet men met den handveger trap voor trap af en houdt het vuilblik onder elke tree, opdat het vuil erop zal vallen. Bij het boenen (men neme een weinig salmoniak in het water) moet men de treden goed nat maken en vooral ook de hoeken goed zuiveren, waarna men ze afdroogt. Dit moet men voorzichtig doen, want anders raakt men met den doek licht de netels en de muren, wat leelijke sporen zou nalaten. Is de trap schoon, dan wrijft men de leuning met een vochtigen doek af. Trappen,