is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Evangelie en de moderne mensch

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

90

geven, zijn, reeds vanaf de vroegste eeuwen, door de groote wijzen, in het schitterende Hellas, in de schaduw der Egyptische pyramiden, aan de oevers van den breeden Ganges, onder den gloeienden Arabischen hemel, — op rotsblokken, op papyrusrollen, op ijzeren tafeltjes, op stukken geitenvel, in omvangrijke boeken, — verschillende spreuken, stellingen en stelsels opgeteekend.

Honderden van de allergrootste geesten hebben hun verstand en fantasie tot het uiterste mobiel gemaakt, om het verzegelde boek des levens te openen, het duistere raadsel van het bestaan op te lossen, maar „het leven" hield, gelijk de sfinx, nog altijd hardnekkig het groote geheim verborgen.

Tot den tijd toen Jezus kwam, was de waarheid een verborgen schat.

De wereld zocht, maar niet op de juiste plaats.

De menschen voelden, dat, zonder een allerhoogste Wezen, noch zijzelf, noch de wereld, denkbaar was; maar, helaas, de godheid der antieke wereld klom niet hooger dan het karikatuur.

De heidensche oudheid, met haar veertig eeuwen kuituurontwikkeling, kwam niet wezenlijk boven de fysische wereld uit.

De religieuse wereldbeschouwing der oude volken kwam niet verder dan tot een god in de veelvormige gestalte der wereld, een god in de sterren des hemels, in de krachten der natuur, — of men boog zich voor de grootheid der helden, aan wie men een plaats gaf in de rei der goden.*)

•) Petrow zelf teekent hierbij aan: „Een uitzondering wordt gevormd door een handjevol filosofen, die de ordinaire mythologie terzijde stelden ; maar deze filosofen waren toch in hun leer bijna uitsluitend negatief, — zij streden tegen menschelijke voorstellingen van God en tegen veelgodendom. Ze kwamen niet verder dan tot de gedachte, dat er één eenig God is. Iets meer van dien God zeggen wilden zij echter niet. Zij zeiden: Wij leven in de goddelijke dingen, — wij zijn dwazen en weten niets. „De kennis van God is voor den mensch verborgen." „Al mijn spreken over God", zegt Xenophanes, „is ver verwijderd van de volle waarheid. De waarheid te kennen, is den mensch niet gegeven."