is toegevoegd aan uw favorieten.

Scheeps-hygiëne

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

107

DE SCHEURBUIK, DE ZIEKTE VAN BARLOW EN DE SCHEËP8-BERI-BERI.

Wij onderscheiden dan eerst de ziekte van de scorbutgroep, waartoe gerekend wordt de scheurbuik in den eigenlijken zin van het woord, de Barlowsche ziekte en de scheepsberi-beri. De etiologie dezer ziekten ziet er vrij monotoon uit. Steriliseeren toch doet in de voornaamste vitaminenbron, dat zijn de versche groenten, deze stoffen verdwijnen, terwijl uitdrogen, zij het dan ook'niet in zoo sterke mate, hetzelfde effect heeft. Een zeer gunstige uitzondering hierop maakt het citroensap en dat zal dan ook wel de reden zijn, dat men zoo herhaaldelijk dit product onder den scheepsinventaris vindt opgegeven.

De pathologische anatomie der ziekten leert ons, dat vooral het bloed en de vaatwand in niet geringe mate hebben geleden. Bloedingen en dikwijls sterke serohaemorrhagische uitstortingen, vindt men in het onderhuidsche celweefsel, onder het periost vooral onder dat der tibia; ook in het beenmerg komen deze bloedingen voor en geven dikwijls, zoodra ze zich in de epiphysegrens ontwikkelen, aanleiding tot rarificatie van het