Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10

Het Solidarisme.

werden. De Grieksche held Theseus .wilde zijn vaderstad van die telkens terugkeerende oorlogsschatting verlossen. De leverantie van kinderen zou nl. ophouden, zoodra de Minotaurus verslagen was. Theseus vergezelde de 14 kin* deren in het Labyrinth, zocht den Minotaurus op en doodde hem. Maar hoe kwam hij uit dien doolhof? De dochter van koning Minos, Ariadne, die verliefd was op Theseus, had hem een kluwen touwmeêgegeven; hij moest dat aan den ingang vastmaken, en bij zijn terugkeer dat koord volgen. En aldus verscheen de held, vergezeld van de 7 knapen en 7 meisjes, die door hem verlost waren, aan den ingang van het Labyrinth, nu voor het eerst een uitgang geworden.

De ontwerper van den doolhof, Daedalus, viel bij koning. Minos in ongenade, en werd met zijn zoon Icarus in het Labyrinth gedreven. Ook hijzelf wist den terugweg niet meer te vinden. Er was dus geen ontkomen mogelijk. Maar de fabelleer weet desnoods overal raad op, en fan* taseert, als 't er op aankomt, iets onmogelijks. Zij laat Daedalus, bekwaam man als hij is, voor zichzelf en voor zijn zoon vleugels maken, die bestonden uit vederen, met was aaneengehecht. Na vele vermaningen en aanwijzingen aan Icarus gegeven te hebben omtrent den koers, dien hij volgen moest, steeg hij met zijn zoon op. Maar Icarus scheen pret te hebben in die vlucht. Hij steeg al langer hoe hooger, kwam te dicht bij de zon, de was van zijn vleugels begon te smelten, en met de vaart van een ge* kantelde vliegmachine stortte hij in de zee, naar hem de Icarische zee geheeten.

Terugkomende op ons onderwerp, zou ik Daedalus willen noemen een beeld, een type van het Liberalisme, dat niet te ontkomen weet aan den maatschappelijken doolhof van dwalingen en misstanden, welken het zelf geschapen heelt. Icarus een beeld van het Socialisme, dat de dwalingen van het Liberalisme overnam en in zijn overmoed de vleugels schroeien zal en neerploffen in de zee, aldus

Sluiten