Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vi

tingen heeft gewijzigd, was het uiterst moeilik niet te uitvoerig te worden. De auteur had verscheiden kwesties of onderdelen graag wat breder behandeld en zou ook, als de ruimte het had toegelaten, de voorbeelden stellig hebben vermeerderd. Daarom herinnert hij er aan: dat voortdurend bij'het bestuderen van dit boekje naar de lektuur en bij de lektuur naar dit werkje moet worden verwezen. Een uitgebreide verzameling materiaal ter verluchting van de in dit boekje behandelde zaken is te vinden in de twee delen vau Taalbloei *) Tussen het plan dezer leesboeken en dat van Woordkunst bestaat, zooals bij kennismaking zal blijken, nauw verband.

De volksdichting is enigszins uitvoeriger behandeld. Toch had de schrijver gaarne nog meer gegeven, 1*: omdat de tegenwoordige tijd met recht er zoveel belangstelling aan wijdt, en 2° omdat uit de volkskunst zoo duidelik blijkt, dat de poëzie een maatschappelik verschijnsel is, hetwelk iedereen raakt, en niet maar enkelen belang heeft en waar dus niemand geheel vreemd tegenover mag staan. Vandaar o. a. de vermelding der theorie van Bücher, de uitvoeringe behandeling der sage, de bespreking van het kinderlied.

Nijmegen, Junie 1909.

Poelhekke.

*) Taalbloei, Letterkundig Leesboek voor H. B. S., Gymnasia, Kweek- en Normaalscholen. I. II. Gebonden a / 2.40 (te-Groningen bij J. B. Wolters' U. M )

Sluiten