is toegevoegd aan je favorieten.

Reisboek voor Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

234 Boute 19.

DEVENTER. Van Amersfoort naar

Achter de Waag staat het merkwaardige huis „De drie haringen" van 1575 (pl. 9, e 4). Door de Assenstraat westelijk gaande bereiken wij het Groote Kerkhof', waar zich de *St. Lebuinuskerk (pl. 1, d4) verheft, die door Risschop Durnulphu* van Utrecht in de 11 e eeuw werd gesticht. Van. die stichting bleef nog de krocht onder het koor over, die met Romaansche zuilen prijkt. Overigens is de kerk uit de 15 e eeuw, ofschoon in den middenbeuk nog deelen uit de 11e eeuw te zien zijn. Hier en daar zijn overblijfselen van muurschilderingen voor den dag gekomen. De zware toren aan de westzijde is beneden uit de 15e eeuw; Hendrik de Keyser heeft in 1612 de achtkante steenen lantaarn gebouwd, die het geheel bekroont en een klokkenspel van de gebroeders Hemony bevat. Het gebouw aan den voet van den toren is het overblijfsel van de voormalige 14 e eeuwsche Mariakerk (pl. 5, d 4), dat nu als pakhuis dient.

Aan de zuidzijde van het kerkhof staat het Stadhuis (pl. li, (.1 4); de westelijke zijgevel werd in 1662 door Philips Vingboons gebouwd; de voorgevel, in 1694 voltooid, is ontworpen door jacob Romans. In de raadzaal ziet men een regentenstuk door Gerard Terborg in 1667 geschilderd.

Naast het Stadhuis de fraaie, in 1632 voltooiden gevel van het voormalig *Landshuis (pl. 7, d 4), waar voorheen Gedeputeerde Staten vergaderden, en dat thans als politiebureau dient.

Gaan wij nu de Lange Bisschopstraat in, en links door de Broederenstraat dan komen wij, aan de Broerenkerk (pl. 3, d4) een eenvoudig gebouw uit de 14 e eeuw, nu door de Roomsch Katholieken gebruikt en voorheen de kerk der Minderbroeders.

Aan de overzijde van den spoorweg op den hoek van den Veenweg en Brinkgreverweg, het Koloniaal Museum (pl. 12, d 1), in de eerste plaats gesticht ten behoeve van het. onderwijs aan de Middelbare Koloniale Landbouwschool. Geopend oji werkdagen (met uitzondering van Maandags) van IOV2—12 11. en van 2 — 4 u. Toegang kosteloos.

Het museum bevat naast verzamelingen op het gebied van den Kolonialen Landbouw, belangwekkende ethnographica, een koloniale boekerij, enz.

b. Van Amersfoort over Apeldoorn naar Zutphen en Deventer, langs den weg.

Deze weg loopt midden over do Veluwe, waarvan bel • zuidoostelijk deel in route 18 en hel, noorden in route 23 beschreven is.

Wat rijkdom en afwisseling van natuurschoon betreft, kan haast geen streek van ons land de Veluwe evenaren. De zandige, meest golvende bodem is grootendeels bedekt met heide