Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIII

De lendenen omgord . , BIz'

't Was toch de Hovenier. ..... ' .' ^^^fl^pt:*.'

Door zegen geheiligd . . . . . ' ' '' ';||' '

Een kruis met rozen . ÜpSl ' ' ' %^^'Ö«.V' ' .' ' 174

Het Schotje. . .. ........ /<\, ' *>? " 175

Enige lekedichtjes 'l^ '2*1?^^- * * ' ^1 Z ' ' ^

Hoe zich een dichter troost ' ' 'W ' ibk LEONARDUS VAN HOOGSTRATEN (1845-1907)' '' ' ' J2

Potgieters Florence . . . ' " 'V*»".."" " 100

Multatuli. ^ . ... 186

HERMAN JOHAN ALOYSIUS MARIE SCHAEPMAN (1844-1903)' ' !S

Post tenebras lux . ïMf1-' ' ' b

De Kerk in de Middeleeuwen . . . . . . ' .' Jt/ ' ' ' ' ' ^5

Uit de gevangenis van het Vaticaan . 910

Napoleon ....... I;« • *l*

BERNARD VAN MEURS (1835-1915) . / ' ' ' ' ; I ' ' lil

Kriekende kriekske . . zou

Een extrao-tiend. . . . . . . . ' : ' ' ' ' ' ' ''M' ' 250

's Zommers en 's Wienters . . . . . • • ■ 252

Een aokelige uutkomst ... :0 .....

. Een aorig misverstand „

Grootmoeders betere tied „ °

Vaoder en dochter V '. V;0 • °7

Ien't hufke .........[,[' 2 9

't Is met haor gedaon . 261

Ien de Naojaorsdaogen . f0t •' '*

Sluiten