is toegevoegd aan je favorieten.

De Rotterdamsche vischmarkt

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 5 —

woordige vischmarkt, komt mij overbodig voor. Weinigen zullen voor het behoud van de tegenwoordige markt en toestand zijn.

Wat heeft Rotterdam noodig? Een markt met afslag uitsluitend voor de locale consumptie óf een afslag dienstig aan het lokaal verbruik en aan den export? Rotterdam kan geen goeden afslag voor eigen consumptie hebben, tenzij deze ook voor den export ingericht is. Onder export wordt door mij verstaan verzending door geheel Nederland en naar het buitenland.

Een versche vischafslag, uitsluitend bestemd voor locale consumptie zal in kosten van bouw en inrichting niet veel minder kosten dan een afslag, ook ingericht voor export.

Voor den export is hoofdzaak, dat er in het afslaglokaal goede ruimte is om de visch voor verzending te kunnen verpakken, dat de hal goede spooraansluiting heeft en aan diep vaarwater ligt. Kooplieden moeten in de onmiddellijke nabijheid van den afslag gelegenheid hebben om manden, kisten, stroo en andere emballage te bergen. Voor een localen afslag kan alleen de spooraansluiting en de bergplaats voor emballage gemist worden.

De aanvoer van versche visch kan, in overleg met de reeders, regelmatig plaats hebben. Alleen is dit niet mogelijk bij aanhoudenden storm of bij langdurigen mist. Na het eindigen van een langdurigen storm of mist heeft men op een afslag dikwijls een opéénhooping van visch. Is de afslag dan niet in staat de groote hoeveelheid op te nemen, dan moet de overvloedige visch naar een andere markt gezonden worden, waar men de groote kwantiteiten wel kan opnemen.

Een afslag, die niet alles op kan nemen, wat aangevoerd wordt, zal door reeders en visscherlieden vermeden worden. Op een afslag, waar ook gekocht wordt voor export, heeft een plotselinge groote aanvoer weinig invloed op de prijzen. Het te veel voor de stad gaat naar buiten. Ditzelfde heeft te IJmuiden plaats.