is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche sagen en legenden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9O SAGEN EN LEGENDEN VAN NEDERLAND.

domme verstand (had hij niet drie duim minder aan hersenen?)— dacht dadelijk, dat Brammert den sleutel had, en hij zeide tot zichzelf:

„Eerst moet ik probeeren, of Brammert het mij goedschiks bekennen zal, ik zal morgen net doen, of hij zijn geheim in den slaap heeft verraden."

Ze legden zich ter ruste, en ze snurkten zoo luid, dat de vogels den volgenden ochtend te verdoofd waren, om te zingen. Toen riep Ellert Brammert met luide stem toe :

„Je hebt ook aardig gedroomd, vadertje."

„Wat meen je daarmee, zoonlief?" vroeg Brammert."

„Ik heb' twel gehoord, datje den sleutel gevonden hebt.''

„Ik den sleutel gevonden, zoonlief? Welnee goud en zilver, anders had de man niet bij zich en dat is niet veel".

„Kom, kereltje, wij behoeven elkaar niets wijs te maken. Beken nu maar, dat jij den sleutel hebt gevonden, en dan praten wij er geen woord meer over."

„Haha", dacht Brammert, die de slimste was, „nu verklap je jezelf, zoonlief. — Jij hebt het op mijn leven gemunt, zoodra ik den sleutel in mijn bezit heb." Dit dacht hij, hij sprak echter:

„Meen je, dat ik jou 't niet zal vertellen, als ik den sleutel heb? Nee! Wanneer ik hem vind, mag jij hem bewaren, omdat jij de grootste en de sterkste bent van ons tweeën. Ik ben drie duim kleiner dan jij, en ik voel me te zwak voor een zoo zware taak."

Dit geloofde Ellert met zijn domme verstand, totdat er een paar dagen later een koopman door het veld zwierf, en Brammert de eerste was, die van het buitenkansje profijt trok. Toen Ellert naderde, was moord en roof reeds geschied, en weder wantrouwde de zoon den vader.

„Waarom", peinsde hij, „is Brammert altijd de eerste? Dat is gemakkelijk te begrijpen .... hij wil den sleutel hebben, en mij die niet geven." Hij sliep den geheelen nacht niet, omdat hij er voortdurend over nadacht, hoe hij zijn vader tot een bekentenis moest bewegen. Eindelijk,