is toegevoegd aan je favorieten.

Liefde overwint

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

den koopmansstand; maar deelen onder de menschen tractaatjes van „de vrienden der waarheid" uit en willen er u ook eenige ten geschenke geven."

„Ik heb geen tijd," zei de boer, „om te lezen, 'k Heb het veel te druk. Al dat lezen geeft niks, werken moet een mensch, daarmee kom je vooruit in de wereld, niet waar moeder? Als we niet hard hadden gearbeid, zouden we nu geen koeien en varkens hebben."

„Zeker," antwoordden we hem, „arbeid is noodzakelijk, maar de mensch ^al bij brood alleen niet leven." Wat zette de boer groote oogen op, toen wij hem dit zeiden. Hij scheen er niets van te begrijpen.

„Dat kan wel wezen," sprak hij luchthartig. „Ben jij soms een dominé of zoo iets? Je behoeft bij mij niet om het een of ander te komen vragen; want ik geef toch niets," zei hij norsch.

„We komen u iets brengen, dat u niets kost", zeiden we, en toen we eenige tractaatjes op de ongeverfde tafel neerleiden, sprak de boer, „houd die dingen maar. Wij lezen den almanak, anders niets."

„Leest u dan niet in den Bijbel?" zoo vroegen we hem.

„Neen, man!" antwoordde hij bits. Het gesprek wilde niet vlotten; maar toen wij begonnen te spreken over zijn koeien, werd zijn tong los en zat hij uit te weiden over 't geen hij gedaan had en nog deed. Toen kon hij wel spreken. Met zelfvoldaanheid deelde hij ons mede, dat hij vroeger arm was geweest, maar rru aardig wat geld had, dat hij nooit ziek was geweest en het eerst op was, dat hij veel beter werken