is toegevoegd aan uw favorieten.

Een gelukkig viertal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kochten een naburige farm. Zij brachten hun zuster mee, die het huishouden voor hen doen zou. Dat was een gebeurtenis! een Hollandsche jonge dame in die wildernis! We reden drie uur ver, om in de stad boorden en manchetten te koopen en ons toilet onderging' een heele opknapping vóór wij ons netjes genoeg vonden voor onze eerste visite. Er werd afgesproken, dat het drietal ook bij ons op bezoek zou komen. Op den bepaalden dag waren wij den geheelen ochtend bezig om ons huis op te knappen, te koken en te braden. Verbeeld je jongens, ze kwamen een uur eerder dan afgesproken was en we waren nog lang niet klaar.

„Daar komen ze al!" gilde mijn vriend Daan, die een rijtuig zag aankomen. „Gooi al de rommel in de keuken," commandeerde ik.

„Maar daar moeten ze toch door om in de kamer te komen," antwoordde Daan. „,Dan zullen wij haar blinddoeken," riep ik, een schoone handdoek tot een blinddoek vouwend. De Hollandsche jonge dame had veel pret in 't geval, en zij liet zich geblinddoekt door de rommelige keuken voeren. Later toen wij elkaar beter kenden, heeft zij ons verteld, dat zij erg gelachen had om de manier, waarop onze tafel gedekt was. Je moet weten, dat

87