is toegevoegd aan uw favorieten.

De nieuwe jongen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tje; want dat zal ik eens netjes voor jou bewaren!' Wat denk jij wel, jij met je Fransche manieren? Jij wilt ons overbluffen, hè? Maar je hebt geen kans, hoor! Wij zijn ook wakker, al zijn we maar boertjes en als we een jongen, zooals jij er een bent, met zulk gevaarlijk speelgoed zien rondloopen, dan nemen wij het hem netjes af. Een dolk! Je zoudt zeggen! Fransch model, hè? Wel zeker, Fransche coupe! Nou maar, ik steek het voorloopig bij me en nu heb ik je nog wat te zeggen, Fanfaron! Als het jou waarlijk ernst is om met jongens als Piet Steenkamp bevriend te worden, dan moet je alle leugens en, allen bluf met geweld onderdrukken, dan moet je je Fransche bloed laten afkoelen en een doodgewone, alledaagsche jongen worden. Denk aan onze afspraak en laat mijn broertje Jan met rust. Wees nu weer bedaard, laat alles dadelijk vergeten en vergeven zijn, steek een sigaretje aan of neen, neem liever een snoepje, dat is beter voor je keel. Dag, Sjaakie!"

Ik draaide hem den rug toe en draafde dorpwaarts. Eensklaps werd ik in mijn loop gestuit;

88